WPS Connect

1.3.6

4.9

12

เชื่อมต่อ WiFi ได้ทุกเครือข่าย

5.5M

ให้คะแนนแอป

WPS Connect เป็นแอพฯ สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi ด้วยโปรโตคอล WPS ซึ่งแน่นอนว่าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครือข่ายนั้น ๆ

จุดประสงค์ของ WPS Connect ก็คือเพื่อตรวจสอบว่าเราต์เตอร์เฉพาะตัวนั้นมีความเสี่ยงจาก PIN ที่เป็นค่าเริ่มต้นหรือไม่ เราต์เตอร์หลาย ๆ ตัวที่ติดตั้งโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย ด้วยแอพฯ นี้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเราต์เตอร์ที่คุณมีอยู่นั้นมีความเสี่ยงหรือไม่และเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้อย่างเหมาะสม

มันสำคัญมาก ๆ ที่คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณต้องการจะใช้งาน WPS Connect คุณจะต้องรูทอุปกรณ์ของคุณก่อน

WPS Connect เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มาก ๆ สำหรับตรวจสอบว่าพาสเวิร์ดของเราต์เตอร์ของคุณนั้นปลอดภัยหรือไม่ และเห็นได้ชัดว่าคุณยังสามารถใช้งานอย่างอื่นได้อีกด้วย
สิ่งจำเป็น

ต้องการ Android 4.0 หรือสูงกว่า

Uptodown X